Katedra Analizy Matematycznej i Algebry
Witamy na stronie Katedry Analizy Matematycznej i Algebry Witamy na stronie Katedry Analizy Matematycznej i Algebry

Witamy na stronie Katedry Analizy Matematycznej i Algebry

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry koncentrują się wokół teorii funkcji rzeczywistych oraz wybranych zagadnień algebry i ich zastosowań w innych działach nauki.

O Jednostce

Działalność naukową pracowników Katedry Analizy Matematycznej i Algebry można zawrzeć w trzech blokach tematycznych:

  • funkcje rzeczywiste (całki uogólnione (nieabsolutne); klasyfikacja Baire'a; metody topologiczne w teorii gier; topologiczne i kategoryjne własności miar nieaddytywnych),
  • algebra (formy modularne Siegela stopnia 2, ich współczynniki Fouriera i stowarzyszone reprezentacje automorficzne; L-funkcje form automorficznych wyższych stopni, takich jak formy Jacobiego czy formy modularne Siegela; konstrukcje spektralne (nie)holomorficznych form modularnych; algebra przemienna; teoria Galois, ze szczególnym uwzględnieniem badań kompozytów wielomianowych; n-derywacje).

 Pracownicy Katedry realizują kształcenie na kierunku matematyka oraz na innych kierunkach prowadzonych przez Wydziały i Instytuty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które wymagają podbudowy matematyki wyższej. Pracownicy Katedry Analizy Matematycznej i Algebry pełnią funkcję recenzentów w znaczących czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym, a efekty ich działalności naukowej ukazują się w postaci wysoko punktowanych publikacji.