Katedra Analizy Matematycznej i Algebry

O Jednostce

Działalność naukową pracowników Katedry Analizy Matematycznej i Algebry można zawrzeć w trzech blokach tematycznych:

  1. Funkcje rzeczywiste (całki uogólnione (nieabsolutne); klasyfikacja Baire'a; metody topologiczne w teorii gier; topologiczne i kategoryjne własności miar nieaddytywnych);
  2. Algebra (formy modularne Siegela stopnia 2, ich współczynniki Fouriera i stowarzyszone reprezentacje automorficzne; L-funkcje form automorficznych wyższych stopni, takich jak formy Jacobiego czy formy modularne Siegela; konstrukcje spektralne (nie)holomorficznych form modularnych; algebra przemienna; teoria Galois, ze szczególnym uwzględnieniem badań kompozytów wielomianowych; n-derywacje);
  3. Liniowe i nieliniowe metody rozszerzania operatorów na przestrzeniach liniowo-topologicznych;
  4. Operatory na kratach liniowych i przestrzeniach funkcyjnych (w szczególności przestrzeniach Orlicza).

 Pracownicy Katedry realizują kształcenie na kierunku matematyka oraz na innych kierunkach prowadzonych przez Wydziały i Instytuty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które wymagają podbudowy matematyki wyższej. Prowadzą też wykłady popularyzujące matematykę dla uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz aktywnie angażują się w promocję kierunku Matematyka.

 Pracownicy Katedry pełnią funkcję recenzentów w znaczących czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym, a efekty ich działalności naukowej ukazują się w postaci wysoko punktowanych publikacji.