Katedra Analizy Matematycznej i Algebry

Władze

p. o. Kierownika Katedry

dr Piotr Sworowski

e-mail: piotrus@ukw.edu.pl