Katedra Funkcji Rzeczywistych i Algebry

Władze

Kierownik Katedry

dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni

e-mail: slator@ukw.edu.pl